Rybszleger Paweł

Artykuły w czasopismach:

Rybszleger Paweł (afiliacja? - tak)
Selbstdarstellung auf Twitter als Bestandteil einer Online-Identität und Kommunikationshandlung
Liczba punktów: 8

Linguistische Treffen in Wrocław
ISSN/eISSN: 2084-3062
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 13
numery stron: 191-202
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.23817/lingtreff.13-17
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.