Bąkiewicz Marta

Artykuły w czasopismach:

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Znad europejskiej rzeki do światowej metropolii. Przyczynek do literackiej biografii Jochena Kleppera
Liczba punktów: 0

Zaranie Śląskie. Seria druga
ISSN/eISSN: 0044-183X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 3
numery stron: 20-27
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Lubuskie w dialogu z pamięcią
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Chojnowski Zbigniew, Rybicka Elżbieta
Regionalizm literacki - historia i pamięć
numery strony: 339-348, rok wydania: 2017
Universitas
język artykułu: polski
ISBN: 97883-242-3095-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 41
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Obraz Wrocławia w powieści "Schuhbrücke" Wolfa Kampmanna
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Hałub Marek
Wroclove. Fenomen kultury europejskiej
numery strony: 214-219, rok wydania: 2017
Via Nova
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-64025-39-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,44
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Region w dialogu
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
numery strony: 15-24, rok wydania: 2017
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7842-302-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,54
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Dialektyka luk i wypełnień. Przyczynek do współczesnych badań nad krajobrazem kulturowym
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
numery strony: 43-54, rok wydania: 2017
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7842-302-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,66
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - nie)
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
Liczba punktów: 5

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
język: polski
Seria: Historia Literatury Pogranicza
Zielona Góra 2017
ISBN: 978-83-7842-302-7

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.