Klimova Veronika

Artykuły w czasopismach:

Klimova Veronika (afiliacja? - tak)
Abraham Firkowicz: introduction to Sep̄er Massa u-Mriḇa
Liczba punktów: 10

Kwartalnik Historii Żydów
ISSN/eISSN: 1899-3044
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 3
numery stron: 505-518
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Klimova Veronika (afiliacja? - tak)
Katechizmy karaimów w Europie Wschodniej
Liczba punktów: 25

Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947609-4-6
DOI książki: 10.14746/9788394760946
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16,3

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.