Browarczyk Monika

Artykuły w czasopismach:

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Review: Anshu Malhotra and Siobhan Lambert-Hurley, editors. Speaking of the Self: Gender, Performance, and Autobiography in South Asia. Duke UP, 2015
Liczba punktów: 20

Biography
ISSN/eISSN: 0162-4962
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): ol. 40, no. 2,
numery stron: 371-377
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
“Sobti Meets Haśmat. Ham Haśmat By Krishna Sobti As An Experiment With Life Writing Form
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stasik Danuta
Polish Contributions to South Asian Studies
numery strony: 140-154, rok wydania: 2017
Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8017-145-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.