Sellmer Sven

Artykuły w czasopismach:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak), Marcinkowska-Rosół Maria (afiliacja? - nie)
Hathajoga w klasycznym ujęciu Swatmaramy
Liczba punktów: 0

Studia Antyczne i Mediewistyczne 15
ISSN/eISSN: 0039-3231
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 15
numery stron: 81-104
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sellmer Sven (afiliacja? - tak), Marcinkowska-Rosół Maria (afiliacja? - nie)
Haṭhapradīpikā
Liczba punktów: 0

Studia Antyczne i Mediewistyczne 15
ISSN/eISSN: 0039-3231
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 15
numery stron: 105-134
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Elwert Frederik (afiliacja? - nie), Gerhards Simone (afiliacja? - nie), Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Gods, graves and graphs – social and semantic network analysis based on Ancient Egyptian and Indian corpora
Liczba punktów: 25

Leonardo
ISSN/eISSN: 2364-7957
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 3
numery stron: 124-136
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sellmer Sven (afiliacja? - tak), Elwert Frederik (afiliacja? - nie)
Modelling Structure and Content — Socio-Semantic Network Analysis of the Mahābhārata
Liczba punktów: 25

Leonardo
ISSN/eISSN: 2364-7957
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 50
numery stron: 501-501
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.1162/LEON_a_01277
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Methodological and practical remarks on the question of reuse in epic texts
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Freschi Elisa, Maas Philipp
Adaptive reuse. Aspects of creativity in South Asian cultural history
numery strony: 355-368, rok wydania: 2017
Harrassowitz Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-447-10707-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sellmer Sven (afiliacja? - tak)
Methodological and practical remarks on the question of reuse in epic texts
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Freschi Elisa, Maas Philipp
Adaptive reuse. Aspects of creativity in South Asian cultural history
numery strony: 355-368, rok wydania: 2017
Harrassowitz Verlag
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-447-19586-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.