Kornatowska Beata

Artykuły w czasopismach:

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
The 1963 Berlin Philharmonie – A Breakthrough Architectural Vision
Liczba punktów: 40

Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): I nr spec.
numery stron: 209-233
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.