Masiakowska-Osses Dorota

Artykuły w czasopismach:

Masiakowska-Osses Dorota (afiliacja? - tak)
Imigracja – nowa perspektywa niemieckiej pamięci kulturowej
Liczba punktów: 40

Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 73
zeszyt (numer): 1
numery stron: 123-132
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Masiakowska-Osses Dorota (afiliacja? - tak)
Nowi Żydzi Europy? Holokaust w literaturze niemiecko-tureckiej
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 46
numery stron: 341-354
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Masiakowska-Osses Dorota (afiliacja? - tak)
Das "Eintrittsbillet" in die deutsche Gesellschaft? Die nationalsozialistische Vergangenheit aus der deutsch-türkischen Perspektive
Liczba punktów: 14

Germanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0435-5865
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 142
numery stron: 327-340
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Masiakowska-Osses Dorota (afiliacja? - tak)
Ein Zusammenprall der Kulturen? Die Wende aus der Perspektive der Nicht(West)Deutschen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Krauze-Olejniczak Alicja, Piontek Sławomir
Die "Wende" von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas
numery strony: 125-139, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-66399-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.