Pawłowska Agnieszka

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pawłowska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Interkulturelle Kommunikation im Zeitalter der Neuen Medien – eine Zwischenbilanz von Chancen und Risiken am Beispiel polnisch-deutscher Internet-Tandems
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Tkaczyk Krzysztof , Jamiołkowski Michał , Oborska Nina
Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ): kino - teatr - nowe media
numery strony: 275-288, rok wydania: 2017
Zakład Graficzny UW
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-89-91934-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Pawłowska Agnieszka (afiliacja? - tak)
„Wir haben den ganzen Tag darauf gewartet, haben ständig unsere Mailboxen gecheckt und waren ein bisschen gestresst […]“ – Sprachenlernen im Tandem als Sonderfall interkultureller Kommunikation?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mihułka Krystyna, Sieradzka Malgorzata
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln. Interdisziplinäre Perspektiven. Bd. 2
numery strony: 197-208, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-7996-371-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Pawłowska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem
Liczba punktów: 25

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3185-1
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 31

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.