Sobek Adam

Artykuły w czasopismach:

Sobek Adam (afiliacja? - tak)
"Bald sind wir in der Mitte des Sees. Schon bald“. Zum Sexuellen und Tödlichen in der deutschsprachigen Popliteratur anhand Christian Krachts ausgewählter Prosawerke
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 60
numery stron: 665-674
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sobek Adam (afiliacja? - tak)
Das Paradigma der Parallelwelt anhand der sozialistischen Utopie Plan D (2011) von Simon Urban
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Walowski Paweł
Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur Science-Fiction
numery strony: 101-113, rok wydania: 2017
Frank &Timme
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-7329-0237-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Sobek Adam (afiliacja? - tak)
Museum ohne Namen. Zu (De-)Konstruktionsstrategien der Vergangenheit am Beispiel ausgewählter Werke der deutschsprachigen Popliteraten nach 1990
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jędrzejewski Maciej
Die Erinnerungsproblematik in der deutschen Popliteratur
numery strony: 137-155, rok wydania: 2017
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-838-991-96-87
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.