Woźniak Joanna

Artykuły w czasopismach:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Pragmatische Phraseologismen in ausgewäh lten Rechtstexten — ein Systematisie- rungsversuch
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 22
zeszyt (numer): 2/2017
numery stron: 149-162
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,95
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Latynizmy w tekstach prawnych i prawniczych – ujęcie kontrastywne polsko-niemieckie
Liczba punktów: 8

Comparative Legilinguistics
ISSN/eISSN: 2080-5926
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 31
numery stron: 69-88
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/cl.2017.31.4
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.