Woźnicka Marta

Artykuły w czasopismach:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die Numerusdistinktion im verbalen Bereich vom germanischen zum althochdeutschen Zustand
Liczba punktów: 0

Germanistische Werkstatt
ISSN/eISSN: 1509-2178
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 7
numery stron: 303-312
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,58
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Flexionsmarker der zweiten Person Singular aus diachroner und synchroner Sicht. Vom germanischen zum althochdeutschen Zustand
Liczba punktów: 7

Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 38
numery stron: 177-186
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2017.38.02
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die Konjugationsmuster des gotischen starken Verbs
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Âkovenko E.B.
Lingua Gotica: novye issledovaniâ. Vyp. 3
numery strony: 123-131, rok wydania: 2017
Buki Vedi
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-5-4465-0847-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Zur Herkunft und Entwicklung Präteritummarkers
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Annäherungen 2. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
numery strony: 55-63, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65038-23-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen
Liczba punktów: 25

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3254-4
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 15

Tomy zbiorowe:

Kamasa Victoria (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak), Zabrocki Władysław (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 7
Liczba punktów: 5

Rys
język: polski, niemiecki, angielski
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-34-8

Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak), Zabrocki Władysław (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 8
Liczba punktów: 5

Rys
język: niemiecki, polski, angielski
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-52-2

Stolarczyk-Gembiak Anna (afiliacja? - nie), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Annäherungen 2. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
język: niemiecki
Konin 2017
ISBN: 978-83-65038-23-4

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.