Królikiewicz Natalia

Artykuły w tomach zbiorowych:

Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak)
К вопросу об особенностях измененного состояния сознания в произведении А.П. Чехова "Черный монах"
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ganczar Maciej, Oleszczyk Michał
Medycyna w filmie
numery strony: 227-237, rok wydania: 2017
Homini
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-7354-696-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,59
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Bogusz-Tessmar Paulina (afiliacja? - tak), Kaźmierczak Natalia (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Przybysz Anna (afiliacja? - tak), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej
Liczba punktów: 25

Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2017
ISBN: 978-83-944471-1-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.