Rosales Rodríguez Amán

Artykuły w czasopismach:

Rosales Rodríguez Amán (afiliacja? - tak)
Ensayo y vida. El significado de Montaigne para Ezequiel Martínez Estrada
Liczba punktów: 10

Ėtudes Romanes de Brno
ISSN/eISSN: 1803-7399
DOI czasopisma:
język hiszpański
tom (rocznik): 38
zeszyt (numer): 1
numery stron: 179-192
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.5817/ERB2017-1-16
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.