Vetulani Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości w języku polskim
Liczba punktów: 2

Kwartalnik Językoznawczy
ISSN/eISSN: 2081-5441
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1-2
numery stron: 49-61
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/kj.2015.1-2.4
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego
Liczba punktów: 13

Linguistica Copernicana
ISSN/eISSN: 2080-1068
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 14
numery stron: 127-143
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.12775/LinCop.2017.008
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,82
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.