Wilczyńska Weronika

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Procédés interactifs de construction du sens dans le discours. Un modèle dans le développement des compétences orales au niveau avancé en langue étrangère?
Liczba punktów: 70

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 2
numery stron: 67-82
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.442.004
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.