Wojciechowska Bernadeta

Artykuły w czasopismach:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Wilczyńska Weronika (afiliacja? - tak)
Procédés interactifs de construction du sens dans le discours. Un modèle dans le développement des compétences orales au niveau avancé en langue étrangère?
Liczba punktów: 70

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 2
numery stron: 67-82
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.442.004
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Le mémoire de licence dans la formation intellectuelle et professionnelle des enseignants de langues
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Andrzejewska Ewa, Wawrzyniak-Śliwska Magdalena
Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe
numery strony: 153-167, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-7865-532-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 15,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Enseigner les compétences interprétatives à l’oral. Cadre rhétorique et générique du débat
Liczba punktów: 25

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3207-0
DOI książki:
język francuski
objętość w arkuszach wydawniczych: 14,5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.