Pytel-Bartnik Ewa

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pytel-Bartnik Ewa (afiliacja? - tak)
Architektura (nie-)pamięci. Czas przeprowadzki Krzysztofa Niewrzędy
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Godlewicz-Adamiec Joanna , Szybisty Tomasz
Literatura a architektura
numery strony: 419-437, rok wydania: 2017
Imedius Agencja Reklamowa
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-944308-1-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.