Horniatko-Szumiłowicz Anna

Artykuły w czasopismach:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Категорія мовчання в новелі Миколи Хвильового „Я (Романтика)”
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): V
numery stron: 237-247
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/sup.2017.5.29
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
„Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (szkic do portretu pisarza zapomnianego)
Liczba punktów: 8

Studia et Documenta Slavica
ISSN/eISSN: 2544-5634
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1
numery stron: 9-21
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,92
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Майстерність змалювання жіночих постатей у новелістиці Василя Ткачука
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Archangielska A., Hordy Mirosława
Kobieta w zwierciadle języka i kultury
numery strony: 499-517, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-7972-170-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,12
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Валиль Ткачук. Між традицією і новаторством (нарис проблематики)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna, Nowacki Albert
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI
numery strony: 147-163, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-83-8061-544-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,17
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.