Wierzchoń Piotr

Artykuły w czasopismach:

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowych
Liczba punktów: 8

Studia Sociologica
ISSN/eISSN: 2081-6642
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): (1) 2017
zeszyt (numer): 9
numery stron: 51-62
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania
Liczba punktów: 12

Napis
ISSN/eISSN: 1507-4153
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): XXIII
numery stron: 277-301
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku
Liczba punktów: 5

Redaktorzy:
Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów
numery strony: 81-95, rok wydania: 2017
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-946672-4-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Borchmann Łukasz (afiliacja? - tak), Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
From Printed Materials to Electronic Demonstrative Dictionary – the Story of the National Photocorpus of Polish and its Korean and Vietnamese Descendants
Liczba punktów: 5

Redaktorzy:
Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference
numery strony: 680-702, rok wydania: 2017
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 2533-5626
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: eLex 2017: Lexicography from Scratch
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-09-19
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-09-21
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Holandia, Leiden
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - nie), Graliński Filip (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Cieśla Bartłomiej
Kreatywność językowa w literaturze i mediach
numery strony: 173-188, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8088-702-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Wietnam. Wietnamczycy. Wietnamskość. Całe 200 lat Wietnamu w oczach Polaków
Liczba punktów: 25

Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-50-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej
Liczba punktów: 25

Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-51-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

Tomy zbiorowe:

Wawrzyńczyk Jan (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii
Liczba punktów: 5

Bel Studio
język: polski, rosyjski, francuski, niemiecki
Warszawa 2017
ISBN: 9788377982488

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.