Gołaszewski Marcin

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kardach Magdalena (afiliacja? - tak), Gołaszewski Marcin (afiliacja? - nie)
Macht und Kultur unter dem Einfluss der Kulturpolitik vor und nach 1945 am Beispiel des literarischen Werkes von Ernst Wiechert
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Haberland Detlef
Ästhetik und Ideologie 1945. Wandlung oder Kontinuität poetologischer Paradigmen deutschsprachiger Schriftsteller
numery strony: 77-88, rok wydania: 2017
De Gruyter
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-11-050138-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.