Lewandowski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
The dimensions of learner attitudes to General British and General American: A survey-based study
Liczba punktów: 15

Poznań Studies in Contemporary Linguistics
ISSN/eISSN: 1897-7499
DOI czasopisma: 10.1515/psicl
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 53(2)
numery stron: 227-249
rok wydania: 2017
DOI artykułu: https://doi.org/10.1515/psicl-2017-0009
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
The same genre for different audiences: A contrastive analysis of American and British football match reports
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Grygiel Marcin
Cognitive Approaches to Specialist Languages
numery strony: 78-97, rok wydania: 2017
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 1-4438-5515-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.