Marko Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Marko Anna (afiliacja? - tak)
Tante, jak mam to wyszrajbać, czyli o języku dzieci nauczanych metodą immersji
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
numery strony: 347-361, rok wydania: 2017
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8991-998-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-02-13
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-02-14
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.