Długosz Kamil

Artykuły w czasopismach:

Długosz Kamil (afiliacja? - tak)
Die Relation zwischen kognitiven Faktoren und Code-Switching im Fremdsprachenunterricht. Psycho- und neurolinguistische Dimensionen
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): LIX
numery stron: 695-709
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Długosz Kamil (afiliacja? - tak)
Zum Einfluss von soziopragmatischen Faktoren auf Code-Switching bei mehrsprachigen Fremdsprachenlernern
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
Język w Poznaniu 8
numery strony: 9-15, rok wydania: 2017
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-52-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: VIIi Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Językoznawcza Konferencja Naukowa „Język w Poznaniu"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-04-08
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-04-08
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.