Wolarska-Sobocińska Agata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak), Kwiatkowska-Faryś Edyta (afiliacja? - tak)
Norma a uzus w praktyce pisemnych tłumaczeń poświadczonych
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Walkiewicz B., Fimiak-Chwiłkowska A.
Norma a uzus
numery strony: 137-154, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83232-3168-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Wolarska-Sobocińska Agata (afiliacja? - tak)
Traktaty międzynarodowe vs. produkt (tłumaczenie)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
numery strony: 159-168, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83232-3276-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.