Górny Mirosław

Artykuły w czasopismach:

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska
Liczba punktów: 8

Zagadnienia Informacji Naukowej
ISSN/eISSN: 0324-8194
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 55
zeszyt (numer): 2
numery stron: 137-155
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Polityka biblioteczna
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
numery strony: 403-405, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-229-3543-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Biblioteki cyfrowe
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
numery strony: 262-264, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-229-3543-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górny Mirosław (afiliacja? - tak)
Biblioteka. Procesy biblioteczne.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Migoń Anna
Encyklopedia książki
numery strony: 282-287, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-229-3543-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Górny Mirosław (afiliacja? - tak), Lewandowski Rafał (afiliacja? - tak)
Metody i techniki diagnozowania systemów informacyjnych – podejście teleologiczne
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sapa Remigiusz
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna
numery strony: 173-186, rok wydania: 2017
Biblioteka Jagiellońska
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-946655-9-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Górny Mirosław (afiliacja? - tak), Głowacka Ewa (afiliacja? - nie)
Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities
Liczba punktów: 25

Rys
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-39-3
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.