Stephan Joachim

Artykuły w czasopismach:

Stephan Joachim (afiliacja? - tak)
Die Stadt Treuenbrietzen und ihr Umland
Liczba punktów: 10

Blätter für deutsche Landesgeschichte
ISSN/eISSN: 0006-4408
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 151
numery stron: 143-154
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,76
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Stephan Joachim (afiliacja? - tak), Schich Winfried (afiliacja? - tak)
Strukturelle Veränderungen in Schlesien durch den mittelalterlichen Landesausbau am Beispiel des Breslauer Bistumslandes Neisse-Ottmachau
Liczba punktów: 10

Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands
ISSN/eISSN: 0075-2614
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 62
numery stron: 25-95
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 3,86
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Pécout Thierry (afiliacja? - ), Bernardi Philippe (afiliacja? - ), Bonnaud Jean-Luc (afiliacja? - ), Cassioli Marc (afiliacja? - ), Mailloux Anne (afiliacja? - ), Stephan Joachim (afiliacja? - tak)
L'enquête générale de Leopardo da Foligno dans le comté de Forcalquier (juin-septembre 1332)
Liczba punktów: 5

Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques
język: francuski
Seria: Collection de documents inédits sur l'histoire de France
Paris 2017
ISBN: 978-2-7355-0848-8

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.