Błażek Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Zur speziellen Terminologiedidaktik für Übersetzer. Text- vs. Systemhaftigkeit juristischer Terminologie
Liczba punktów: 10

Lebende Sprachen
ISSN/eISSN: 0023-9909
DOI czasopisma: 10.1515/les
język niemiecki
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 1
numery stron: 149-166
rok wydania: 2017
DOI artykułu: DOI 10.1515/les-2017-0008
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Kiefer, Karl-Hubert (2013): Kommunikative Kompetenzen im Berufsfeld der internationalen Steuerberatung. Peter Lang: Frankfurt am Main. S. 404
Liczba punktów: 10

Lebende Sprachen
ISSN/eISSN: 0023-9909
DOI czasopisma: 10.1515/les
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 4/1
numery stron: 227-233
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Zum Verhältnis von Fachsprachenkompetenz und Fachwissen. Ein Ausblick auf das Lehrwerk Wirtschaftsdeutsch für Linguisten
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kučiš Vlasta, Žagar-Šoštarić Petra
Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen
numery strony: 80-104, rok wydania: 2017
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-953-7975-47-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.