Jurewicz Magdalena

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak)
Językowy obraz świata we współczesnej niemieckiej literaturze kryminalnej na podstawie wybranych kolokacji i okazjonalizmów – implikacje dydaktyczne
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ruszczyńska Marta, Kulczycka Dorota , Brylla Wolfgang, Gazdecka Elżbieta
Kryminał. Okna na świat
numery strony: 41-48, rok wydania: 2017
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7842-288-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,56
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak), Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Zybatow Lew, Stauder Andy, Ustaszewski Michael
Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014
numery strony: 11-20, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783631680988
DOI artykułu: 10.3726/b10843
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 2nd International TRANSLATA Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-11-01
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Austria, Innsbruck
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.