Kic-Drgas Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak), Mueresan Oana (afiliacja? - nie)
A comparative ESP study: The case of Poland and Romania, Lingwistyka Stosowana
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 22
numery stron: 46-64
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Sprache der Modewelt, Mode der Sprachwelt. Zur Internationalisierung in der Welt der Mode aus polnisch-deutscher Perspektive
Liczba punktów: 10

Anzeiger für slavische Philologie
ISSN/eISSN: 0066-5282
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): XLIV
numery stron: 41-57
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Polityka językowa przedsiębiorstwa a planowanie kursu języka specjalistycznego na przykładzie branży informatycznej
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 23
numery stron: 107-117
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak), ÇOMOGLU İrem (afiliacja? - nie)
A COMPARISON OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAMS IN POLAND AND TURKEY1
Liczba punktów: 5

Western Anatolia Journal of Educational Sciences
ISSN/eISSN: 1308-8963
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 8
numery stron: 112-121
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
A jeśli uczeń wie więcej – trudna interakcja na zajęciach z języka specjalistycznego.
Liczba punktów: 20

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 49
numery stron: 207-217
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0.6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Komunikacja interkulturowa na zajęciach z języka specjalistycznego.
Liczba punktów: 8

Języki Obce w Szkole
ISSN/eISSN: 0446-7965
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 4
numery stron: 9-14
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Aspects of intercultural Education in LSP Teaching.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Krawiec Marek
Foreign Language Education and its Cross-Curricular Links
numery strony: 95-106, rok wydania: 2017
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-5069-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Wörterbücher und ihre Rolle im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht aus der Benutzerperspektive
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Lipczuk Ryszard, Czop- Lisiecka Magdalena, Ramers Karl-Heinz
Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis
numery strony: 61-72, rok wydania: 2017
Dr. Kovač Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8300-9316-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Analiza potrzeb uczących się języka specjalistycznego a tekst specjalistyczny
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Grygiel Marcin, Rzepecka Marta
Komunikacja specjalistyczna w educkacji, translatoryce i językoznawstwie
numery strony: 113-126, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7996-440-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.