Kubiak Paweł

Artykuły w czasopismach:

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Unterhaltungsliterarisch vermittelte Stereotype und Metakommentare über Varietäten des Deutschen als Stoff für die DaF-Didaktik
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): LIX
numery stron: 679-693
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Ethnophaulismen in translatorischer Perspektive
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): XLIV
zeszyt (numer): 1
numery stron: 77-96
rok wydania: 2017
DOI artykułu: doi.org.10.14746/gl.2017.44.1.05
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Selektywne spojrzenie na leksykografię kulturową o profilu językowo-encyklopedycznym przez pryzmat słownika helwetyzmów László Ódora
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia 3: językoznawstwo-translatologia
numery strony: 17-25, rok wydania: 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65038-22-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Kulturowe słowa klucze w oryginale i w przekładzie
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kodeniec Katarzyna, Nawacka Joanna
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu
numery strony: 79-90, rok wydania: 2017
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-945744-0-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 11,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jurewicz Magdalena (afiliacja? - tak), Kubiak Paweł (afiliacja? - tak)
Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Zybatow Lew, Stauder Andy, Ustaszewski Michael
Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014
numery strony: 11-20, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783631680988
DOI artykułu: 10.3726/b10843
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 17,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 2nd International TRANSLATA Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-10-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2014-11-01
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Austria, Innsbruck
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.