Lachowicz Magdalena

Tomy zbiorowe:

Brzeziński Bartłomiej (afiliacja? - nie), Garczyk Bartłomiej (afiliacja? - nie), Jedliński Marek (afiliacja? - nie), Nakoneczny Tomasz (afiliacja? - nie), Lachowicz Magdalena (afiliacja? - nie)
Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej
Liczba punktów: 5

Oficyna Wydawnicza Epigram
język: polski
Bydgoszcz 2017
ISBN: 978-83-61231-18-9

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.