Rybszleger Paweł

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rybszleger Paweł (afiliacja? - tak)
(Re-)kontextualisierungspraktiken in Online-Diskursen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Antos Gerd, Opiłowski Roman, Jarosz Józef
Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten
numery strony: 247-270, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-77939-2
DOI artykułu: https://doi.org/10.3726/b15222
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.