Schatte Czesława

Artykuły w czasopismach:

Schatte Czesława (afiliacja? - tak), Schatte Christoph (afiliacja? - tak)
Adverbialisierte Präpositionalphrasen als Grenzbereich von Grammatik und Phraseologie am Beispiel des Polnischen und des Deutschen.
Liczba punktów: 8

Studia Germanica Gedanensia
ISSN/eISSN: 1230-6045
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 39
zeszyt (numer): 39
numery stron: 229-244
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.