Sopata Aldona

Artykuły w czasopismach:

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Entwicklung der Informationsstruktur beim Erwerb des Deutschen als frühe Fremdsprache
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): XLV
zeszyt (numer): 2
numery stron: 285-298
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/gl.2018.45.2.16
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Hufeisen Britta (afiliacja? - nie), Knorr Dagmar (afiliacja? - nie), Rosenberg Peter (afiliacja? - nie), Schroeder Christoph (afiliacja? - nie), Sopata Aldona (afiliacja? - tak), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak)
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki, polski
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74477-2

Sopata Aldona (afiliacja? - ), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - ), Hufeisen Britta (afiliacja? - nie), Knorr Dagmar (afiliacja? - nie), Rosenberg Peter (afiliacja? - nie), Schroeder Christoph (afiliacja? - nie)
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext.
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki, polski
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-744772-

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.