Kurowska Justyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kurowska Justyna (afiliacja? - tak)
Inside Out: Journeys in Time and Space through the Other Worlds of Vinod Kumar Shukla's Fantastic Novels
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stasik Danuta, Trynkowska Anna
Journeys and Travellers in Indian Literature and Art
numery strony: 82-99, rok wydania: 2018
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8017-208-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.