Wiśniewska Danuta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wiśniewska Danuta (afiliacja? - tak)
Reading signs in the linguistic landscape
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Badstübner-Kizik Camilla, Janikova Vera
Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-77355-0
DOI artykułu: https://doi.org/10.3726/b15201
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.