Wolting Stephan

Artykuły w czasopismach:

Wolting Stephan (afiliacja? - tak)
Die neue Popularität des Todes – Reflexionen zur kulturellen Fundierung eines literarischen Motivs.
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 48
numery stron: 97-110
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,84
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.