Kurzaj Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kurzaj Anna (afiliacja? - tak)
Zur Wiedergabe von Realienbezeichnungen anhand des Romans von Stephan Zweig "Die Welt von Gestern"
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Aptacy Jarosław, Frankowska Violetta, Mikołajczyk Beata, Waliszewska Karolina, , Woźnicka Marta
Język w Poznaniu 10
numery strony: 85-96, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-77-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.