Kardach Magdalena

Książki autorskie:

Kardach Magdalena (afiliacja? - tak)
Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3336-7
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 22,75

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.