Graczyk Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Graczyk Agnieszka (afiliacja? - tak)
Trapped within the law. Will the Kurdish Jews return to their homeland?
Liczba punktów: 6

Przegląd Narodowościowy
ISSN/eISSN: 2084-848X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1
numery stron: 157-166
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/10.2478/pn-2018-0010
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Graczyk Agnieszka (afiliacja? - tak)
Images of Destruction in the Autobiographical Novel of Iraqi Writer Haifa Zangana
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Lipski Jakub
Travel and Identity: Studies in Literature, Culture and Language
numery strony: 75-84, rok wydania: 2018
Springer
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-74020-1
DOI artykułu: 10.1007/978-3-319-74021-8
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 3,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Graczyk Agnieszka (afiliacja? - tak)
Kryzys społeczno-gospodarczy w Kurdystanie irackim w latach 2014–2015
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Hałaburda Marek , Rzepka Marcin
Kurdystan. Perspektywy badawcze
numery strony: 97-110, rok wydania: 2018
Scientia Publishing House
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63646-56-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,75
objętość tomu zbiorowego: 16,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.