Abkowicz Mariola

Artykuły w czasopismach:

Abkowicz Mariola (afiliacja? - tak), Hoffmann Tomasz (afiliacja? - nie), Kozak Michał (afiliacja? - nie)
Manuscripts and old prints of the Karaim Digital Archive – from Ms Word files to TEI P5
Liczba punktów: 11

Computational Methods in Science and Technology
ISSN/eISSN: 1505-0602
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 24
zeszyt (numer): 1
numery stron: 59-69
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.12921/cmst.2018.0000003
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.