Kęsicka Karolina

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sommerfeld Beate (afiliacja? - tak), Kęsicka Karolina (afiliacja? - tak), Korycińska-Wegner Małgorzata (afiliacja? - tak), Fimiak-Chwiłkowska Anna (afiliacja? - tak)
Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses
numery strony: 7-17, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-76855-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kęsicka Karolina (afiliacja? - tak)
Leistungsüberprüfung und der Übersetzungsprozess von Fachtexten
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses
numery strony: 83-96, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-76855-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Sommerfeld Beate (afiliacja? - tak), Kęsicka Karolina (afiliacja? - tak), Korycińska-Wegner Małgorzata (afiliacja? - tak), Fimiak-Chwiłkowska Anna (afiliacja? - tak)
Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki
Seria: Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-76855-6

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.