Jankowski Henryk

Artykuły w czasopismach:

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
Krymchak language samples
Liczba punktów: 10

Turkic Languages
ISSN/eISSN: 1431-4983
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 22
zeszyt (numer): 2
numery stron: 276-294
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
Uwagi nad Pamiętnikiem Aleksandra Pieńkowskiego z Uzbekistanu i Kazachstanu
Liczba punktów: 10

Przegląd Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2283
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 265–266
zeszyt (numer): 1–2
numery stron: 41-53
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
Recenzja: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017
Liczba punktów: 10

Przegląd Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2283
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 265–266
zeszyt (numer): 1–2
numery stron: 223-226
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
Recenzja: Abish, Aynur. 2016. Modality in Kazakh as spoken in China. Wiesbaden: Harrassowitz
Liczba punktów: 10

Wiener Zeitschrift für die Kunde der Morgenlandes
ISSN/eISSN: 0084-0076
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 108
zeszyt (numer): -
numery stron: 473-478
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
The Crimean Tatar glossary
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Naarden Bruno, van Brederode Tom , de Graaf Tjeerd, Honselaar Wim, , Odé Cecilia
The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century
numery strony: 349-362, rok wydania: 2018
Pegasus
język artykułu: angielski
ISBN: 9789061434443
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
The twelve-year animal cycle as used by Eastern Turks and Tatars
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Naarden Bruno, van Brederode Tom , de Graaf Tjeerd, Honselaar Wim, , Odé Cecilia
The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century
numery strony: 363-374, rok wydania: 2018
Pegasus
język artykułu: angielski
ISBN: 9789061434443
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Jankowski Henryk (afiliacja? - tak)
Translation of the Tanakh into Crimean Karaim. History, manuscripts, and language
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kahn Lily
Jewish Languages in Historical Perspective
numery strony: 39-61, rok wydania: 2018
Brill
język artykułu: angielski
ISBN: 978-90-04-37658-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,3
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.