Cagaan Otgonsuch

Artykuły w czasopismach:

Cagaan Otgonsuch (afiliacja? - tak)
Styl przysłów mongolskich
Liczba punktów: 10

Przegląd Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2283
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1-2
numery stron: 15-26
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.