Erdem Cem

Artykuły w czasopismach:

Erdem Cem (afiliacja? - tak)
Writing Skills’ Level Of Students Studying At Turcology Departments In Poland
Liczba punktów: 10

Inonu University Journal of The Faculty of Education
ISSN/eISSN: 2149-9683
DOI czasopisma:
język turecki
tom (rocznik): 19
zeszyt (numer): 1
numery stron: 174-184
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.17679/inuefd.313874
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Erdem Cem (afiliacja? - tak)
Hırvatistan Örneğinde Balkan Coğrafyasına Ait Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Kaynakçası
Liczba punktów: 10

Türkbilig - Türkoloji araştırmaları
ISSN/eISSN: 1302-6011
DOI czasopisma:
język turecki
tom (rocznik): 35
zeszyt (numer): 1
numery stron: 191-198
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Erdem Cem (afiliacja? - tak)
Turkish Literature Knowledge Levels of Students Studying at Turcology Departments in Poland
Liczba punktów: 0

Ana Dili Eğitimi Dergisi
ISSN/eISSN: 2147-6020
DOI czasopisma:
język turecki
tom (rocznik): 6
zeszyt (numer): 1
numery stron: 17-31
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Erdem Cem (afiliacja? - tak)
An Evaluation of the Acquisition Levels of Social Values
Liczba punktów: 0

The Journal of Social Sciences
ISSN/eISSN: 2149-0821
DOI czasopisma:
język turecki
tom (rocznik): 5
zeszyt (numer): 29
numery stron: 333-347
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Erdem Cem (afiliacja? - tak)
Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Liczba punktów: 0

Studia Azjatystyczne
ISSN/eISSN: 2449-5433
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 4
zeszyt (numer): -
numery stron: 90-95
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.7
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.