Stefaniak-Rak Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Stefaniak-Rak Katarzyna (afiliacja? - tak)
Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu
Liczba punktów: 6

Almanach Karaimski
ISSN/eISSN: 2353-5466
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 7
zeszyt (numer): -
numery stron: 109-127
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.33229/ak.2018.7.06
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.