Koszko Marta

Artykuły w czasopismach:

Koszko Marta (afiliacja? - tak)
Redefining the image of the contemporary city – changes in linguistic and cultural realms – preliminary remarks
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 43-53
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.04
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Image management: communicating through image, word and space
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-06-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-06-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.