Kowalewska Kinga

Artykuły w czasopismach:

Kowalewska Kinga (afiliacja? - tak)
Wizerunek starości i osób starszych w oczach dorosłej młodzieży – komunikat z badań
Liczba punktów: 10

Chowanna
ISSN/eISSN: 0137-706X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1 (50)
numery stron: 275-302
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kowalewska Kinga (afiliacja? - tak)
Wizerunek starości i osób starszych wśród uczniów na poziomie szkoły podstawowej
Liczba punktów: 5

Studium Vilnense A
ISSN/eISSN: 1648-7907
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 15
numery stron: 146-151
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kowalewska Kinga (afiliacja? - tak)
The effectiveness of celebrity endorsements in Polish magazines
Liczba punktów: 10

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life
ISSN/eISSN: 1899-2226
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 21 (4)
numery stron: 31-44
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kowalewska Kinga (afiliacja? - tak)
The role of non-verbal cues in image making on the basis of selected press advertisements showing elderly women
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 55-65
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.05
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Image management: communicating through image, word and space
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-06-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-06-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Kowalewska Kinga (afiliacja? - tak)
The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic-communicative approach

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 9788323233619
DOI książki:
język angielski
objętość w arkuszach wydawniczych: 13

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.