Wąsikiewicz-Firlej Emilia

Artykuły w czasopismach:

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Pragmatic competence of teachers: a contrastive case study of native and non-native teachers of English
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 25/1
numery stron: 127-142
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Corporate identity vs. corporate image in the eyes of professionals: an interview-based study
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 109-125
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.11
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Image management: communicating through image, word and space
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-06-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-06-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.