Browarczyk Monika

Artykuły w czasopismach:

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Olga Tokarczuk: yūrop ke dūrkināre kī buland āvāz. [An essay on Olga Tokarczuk and her writing]
Liczba punktów: 5

Hans
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język hindi
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): August
numery stron: 37-39
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Aur, aur… aurat or Contemporary Autobiographies by Women in Hindi
Liczba punktów: 12

Cracow Indological Studies
ISSN/eISSN: 1732-0917
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): vol.XX,No.2
numery stron: 207-231
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.12797
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak), Sudyka Lidia (afiliacja? - nie)
Opening up Intimate Spaces:Women
Liczba punktów: 12

Cracow Indological Studies
ISSN/eISSN: 1732-0917
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): vol.XX,No.2
numery stron: 0-0
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Bohaterki indyjskich mitów i legend w pisarstwie autobiograficznym kobiet w hindi
Liczba punktów: 7

Wratislaviensium Studia Classica
ISSN/eISSN: 2449-6901
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VI-VII
numery stron: 355-366
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Journeys, Travels and Political Marches in Hindi Autobiographies by Women
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stasik Danuta, Trynkowska Anna
Journeys and Travellers in Indian Literature and Art
numery strony: 69-81, rok wydania: 2018
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8017-208-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak)
Aur, aur… aurat or Contemporary Autobiographies by Women in Hindi
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Browarczyk Monika, Sudyka Lidia
Openinig Up Intimate Spaces: Women’s Writing, Autobiography and Biography in South Asia. Cracow Indological Studies
numery strony: 207-230, rok wydania: 2018
Księgarnia Akademicka
język artykułu: angielski
ISBN: 1732-0917 1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Browarczyk Monika (afiliacja? - tak), Sudyka Lidia (afiliacja? - nie)
Openinig Up Intimate Spaces: Women’s Writing, Autobiography and Biography in South Asia. Cracow Indological Studies
Liczba punktów: 5

Księgarnia Akademicka
język: angielski
Kraków 2018
ISBN: 1732-0917 1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.